Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Własna firma

W co powinno być zaopatrzone biuro?

Bez względu na to jaka jest specyfika działalności przedsiębiorstw, biuro każdego powinno składać się ze stałych elementów wyposażenia. W tym artykule powiemy sobie o tym, czego nie powinno zabraknąć w żadnym z nich.

W co powinno być wyposażone biuro?

Przede wszystkim w każdym biurze powinny znaleźć się takie sprzęty jak komputer, drukarka, skaner, niszczarka oraz telefon. Poza wyżej wspomnianymi niezbędnym elementem wyposażenia powierzchni biurowej są meble w postaci biurek oraz szaf, w których można przechowywać dokumentację firmową. Jeżeli firma przyjmuje w swojej siedzibie klientów, wówczas warto by było zadbać o odpowiednie miejsce dedykowane spotkaniom z nimi. Najlepiej w tej roli sprawdzi się kanapa oraz stolik kawowy. Jeżeli jednak dana firma dysponuje dużą powierzchnią biurową, najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji może się okazać stworzenie profesjonalnej sali konferencyjnej, przeznaczonej głównie do spotkań z klientami.

Zaopatrzenie biura – co powinno wchodzić w jego skład?

Poza materiałami biurowymi w postaci papieru, długopisów i innych niezbędnych tego typu produktów, każde biuro powinno posiadać kawę i herbatę dla klientów. Ponadto niezwykle istotnym jest również woda do biura. Poza klientami dostęp do niej powinni mieć również pracownicy. Niektóre firmy dokonują zakupu zgrzewek z wodą, natomiast w większości przypadków najlepiej sprawdzają się dystrybutory wody dla firm. Aby móc korzystać z takiego dystrybutora należy zawrzeć umowę z firmą, która będzie nam dostarczać butle z wodą, a w ramach tego udostępni nam również wyżej wspomniany dystrybutor. Woda dla firm może być dostarczana raz w miesiącu lub częściej. Wszystko zależy od tego, jakie zapotrzebowanie ma dana firma i jaką umowę podpisze z dostawcą. Tego typu rozwiązanie jest dużo bardziej opłacalne, dlatego warto z niego korzystać.

Działasz w internecie i chcesz zarejestrować spółkę? – Pamiętaj o rodo RODO

Działając zgodnie z obowiązującym prawem czyli Kodeksem cywilnym i Kodeksem spółek handlowych, tworząc zręby działalności przedsiębiorstwa możemy  ustanawiać i rejestrować różne rodzaje spółek. Szukając najlepszych rozwiązań zarówno pod względem ekonomicznym jak i zabezpieczeń dla wspólników rozróżniamy spółki osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczamy spółki cywilne i spółki jawne, spółki partnerskie i spółki komandytowe. Spółki kapitałowe to w polskim prawie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i  spółki akcyjne. Przepisy dotyczące RODO w zakresie ochrony danych osobowych wspólników będą działać w zależności od formy prawnej spółki.

Spółki osobowe

W przypadku spółek cywilnych, które działają w oparciu o Kodeks cywilny wszyscy wspólnicy  są administratorami danych osobowych, czyli wspólnie muszą ustalać cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Spółki osobowe prawa handlowego

W spółkach jawnych rejestrowanych na podstawie pisemnej umowy w KRS sama spółka jest administratorem danych osobowych , a nie jej organy, osoby pełniące funkcje w tych organach lub pełniące tu funkcje kierownicze. Spółka musi wywiązać się z obowiązku informacyjnego i określić cele i sposoby przetwarzania danych.

Spółka partnerska, jako spółka osób wykonujących wolne zawody na podstawie pisemnej umowy rejestrowana w KRS, nie posiada osobowości prawnej. Spółka partnerska jest administratorem danych osobowych i powinna wywiązać się z obowiązku informacyjnego określając cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Spółka komandytowa rejestrowana w KRS jako spółka osób fizycznych i prawnych na podstawie pisemnej umowy pomiędzy wspólnikami wywiązuje się
z obowiązku informacyjnego poprzez jej organy statutowe.

Spółki handlowe

Spółki handlowe są administratorami danych osobowych i wykonują obowiązek informacyjny, ale jako osoby prawne nie podlegają przepisom RODO (więcej szczegółów tutaj).
W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ochronie muszą podlegać dane osób fizycznych tworzących spółkę, członków zarządu spółki, członków rad nadzorczych, prokurentów w zależności od ról jakie te osoby pełnią w przedsiębiorstwie. Obowiązek informacyjny spółki musi być spełniony wobec tych osób. W spółkach  akcyjnych – ochronie podlegają dane członków zarządu akcjonariuszy będących osobami prawnymi oraz dane członków rad nadzorczych.

Startuję – zakładam własną działalność związaną z Internetem

Będąc zdecydowanym na otworzenie własnej działalności przede wszystkim wiem, że mam do tego predyspozycje. Biorę całkowitą odpowiedzialność za osiągnięte wyniki i nie mogę mieć do nikogo pretensji za niepowodzenia. Chcę mieć satysfakcję z tworzenia czegoś nowego i będę cierpliwy w oczekiwaniu na zakładany sukces. To oczekiwanie może się wydłużać niezgodnie z moimi przewidywaniami, ale wcale mnie to nie załamuje. Jestem elastyczny, przyznaję się do ewentualnych błędów i uważnie słucham rad przyjaciół – ekspertów. Oczywiście jestem odporny na ohydne działania konkurencji, próbującej mnie zniszczyć już na początku mojej drogi, a właściwie ścieżki własnej przedsiębiorczości. Posiadam niezbędny optymizm, oczywiście licząc się z tym, że mogę stracić swój (nieważne mały, czy duży – to rzecz bardzo względna) kapitał.
Zaletą otworzenia własnej działalności jest pewność zatrudnienia, jest to szczególnie cenne, jeśli byłem bezrobotny. Nikt mnie nie może zwolnić, to ja sam mogę kogoś zatrudnić. Wiem, że miesięczny wydatek na pracownika to minimum półtora tysiąca złotych, ale w plany mojej firmy wkalkulowałem takie koszta. Posiadając własną firmę mam większą możliwość otrzymania kredytu. Wiem, że banki takim początkującym jak ja, bardzo niechętnie go udzielają, ale mogę zwrócić się na przykład do Funduszu Mikro, oni rozumieją takich jak ja. No i rzecz najważniejsza; od dłuższego czasu nosiłem się z dobrym pomysłem na zarabianie pieniędzy, a teraz nareszcie mogę go realizować. Założyłem przedsiębiorstwo jednoosobowe.
To jest przykład młodego (zresztą niekoniecznie młodego wiekiem, wystarczy że duchem) człowieka startującego w świecie biznesu. O czym jeszcze powinien pamiętać? O tym, że odpowiada on w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy, zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak majątkiem osobistym.
Czy w naszym kraju są dobre warunki dla takich startujących? Mając rozeznanie w przepisach i umiejętność zarządzania swoją mini firmą, można spokojnie ruszać. Nie trzeba mieć wielkiej głowy do interesów, by zacząć zarabiać na swoją rodzinę, pamiętając oczywiście, że pieniądz robi pieniądz i poza niezbędną konsumpcją należy inwestować w rozwój swojej firmy.
Hasło – „znalazłem niszę, więc będzie zysk”, jest dobre, jednak sukces można odnieść również w zapełnionym już rewirze. Ważne jest by dać się przede wszystkim poznać jako solidny usługowiec, czy producent. Solidność w naszym kraju jest ciągle towarem deficytowym. Może wynika to z mentalności, często z pogoni za szybkim zyskiem, czego początkujący przedsiębiorca powinien się bardzo wystrzegać. Otwartą mamy Europę, łatwiej prowadzić interesy z Zachodem. Wydaje mi się, że jak do tej pory, to taki Niemiec albo Szwajcar, jeśli odwiedza nasz kraj, to dużo niżej ocenia naszą solidność niż na przykład fantazję.

Wady i zapisy utrudniające ochronę znaku towarowego na współczesnym rynku

Powstaje wiele form organizacji podmiotów gospodarczych, aby skutecznie operować na konkurencyjnym rynku. Aby posiadać lepszą pozycję, często są to wspólne działania osób w formie spółki. Sama rejestracja spółki w KRS nie gwarantuje ochrony logo i nazwy firmy. Muszą być podjęte inne działania, aby chronić znaki identyfikujące dany podmiot.

Profesjonalny i wiarygodny adwokat w Rzeszowie - odwiedź stronę wwwRejestracja znaku towarowego

Marka w postaci logo lub określonego zwrotu może być poddana oddzielnej ochronie prawnej przed wykorzystaniem przez inne podmioty. Rejestracja znaku towarowego prowadzona jest przez Urząd Patentowy stosowny dla kraju, w którym działa podmiot gospodarczy.

Wady rejestracji znaku towarowego w kraju i zapisy ograniczające taką ochronę

Przedsiębiorca lub podmiot rejestrując znak towarowy, określa jakie cechy mają podlegać ochronie prawnej. Szeroki zakres pozwala na zabezpieczenie praw do różnych cech zarówno logotypów, jak i haseł reklamowych oraz linii melodyjnej. Pamiętać należy, że ochrona patentowa ma kilka wad i warunków, przy jakich jest stosowana. Najważniejszą cechą jest okres ochrony. Wynosi on 10 lat i po zakończeniu tego okresu ustaje. Jeżeli wniosek będzie skierowany do krajowego Urzędu Patentowego, to ochrona prawna będzie obowiązywać tylko na obszarze kraju.

Ustawodawca, przewidując istnienie i rozwój różnych branży, dostosował przepisy ochrony znaku towarowego. Dzięki temu podmiot wpisując znak towarowy na listę ochrony, ma prawo wymagać od urzędników działań, jeżeli na rynku pojawi się taki sam produkt posługujący się takim samym logotypem i znakiem towarowym. Ochronie nie podlega znak towarowy zastosowany w innym dziale gospodarki. Dzięki temu występuje nadal swoboda gospodarcza, a ochronie podlega określony zakres działań, tak aby uniknąć nieuczciwej konkurencji. Ograniczenia, jakie posiada zarejestrowany znak towarowy, można zminimalizować przez rejestrację większej ilości indywidualnych cech lub złożenie wniosków do Urzędów Patentowych w innych państwach.

Źródła: