Press "Enter" to skip to content

Miesiąc: Wrzesień 2019

W co powinno być zaopatrzone biuro?

Bez względu na to jaka jest specyfika działalności przedsiębiorstw, biuro każdego powinno składać się ze stałych elementów wyposażenia. W tym artykule powiemy sobie o tym, czego nie powinno zabraknąć w żadnym z nich.

W co powinno być wyposażone biuro?

Przede wszystkim w każdym biurze powinny znaleźć się takie sprzęty jak komputer, drukarka, skaner, niszczarka oraz telefon. Poza wyżej wspomnianymi niezbędnym elementem wyposażenia powierzchni biurowej są meble w postaci biurek oraz szaf, w których można przechowywać dokumentację firmową. Jeżeli firma przyjmuje w swojej siedzibie klientów, wówczas warto by było zadbać o odpowiednie miejsce dedykowane spotkaniom z nimi. Najlepiej w tej roli sprawdzi się kanapa oraz stolik kawowy. Jeżeli jednak dana firma dysponuje dużą powierzchnią biurową, najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji może się okazać stworzenie profesjonalnej sali konferencyjnej, przeznaczonej głównie do spotkań z klientami.

Zaopatrzenie biura – co powinno wchodzić w jego skład?

Poza materiałami biurowymi w postaci papieru, długopisów i innych niezbędnych tego typu produktów, każde biuro powinno posiadać kawę i herbatę dla klientów. Ponadto niezwykle istotnym jest również woda do biura. Poza klientami dostęp do niej powinni mieć również pracownicy. Niektóre firmy dokonują zakupu zgrzewek z wodą, natomiast w większości przypadków najlepiej sprawdzają się dystrybutory wody dla firm. Aby móc korzystać z takiego dystrybutora należy zawrzeć umowę z firmą, która będzie nam dostarczać butle z wodą, a w ramach tego udostępni nam również wyżej wspomniany dystrybutor. Woda dla firm może być dostarczana raz w miesiącu lub częściej. Wszystko zależy od tego, jakie zapotrzebowanie ma dana firma i jaką umowę podpisze z dostawcą. Tego typu rozwiązanie jest dużo bardziej opłacalne, dlatego warto z niego korzystać.

Działasz w internecie i chcesz zarejestrować spółkę? – Pamiętaj o rodo RODO

Działając zgodnie z obowiązującym prawem czyli Kodeksem cywilnym i Kodeksem spółek handlowych, tworząc zręby działalności przedsiębiorstwa możemy  ustanawiać i rejestrować różne rodzaje spółek. Szukając najlepszych rozwiązań zarówno pod względem ekonomicznym jak i zabezpieczeń dla wspólników rozróżniamy spółki osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczamy spółki cywilne i spółki jawne, spółki partnerskie i spółki komandytowe. Spółki kapitałowe to w polskim prawie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i  spółki akcyjne. Przepisy dotyczące RODO w zakresie ochrony danych osobowych wspólników będą działać w zależności od formy prawnej spółki.

Spółki osobowe

W przypadku spółek cywilnych, które działają w oparciu o Kodeks cywilny wszyscy wspólnicy  są administratorami danych osobowych, czyli wspólnie muszą ustalać cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Spółki osobowe prawa handlowego

W spółkach jawnych rejestrowanych na podstawie pisemnej umowy w KRS sama spółka jest administratorem danych osobowych , a nie jej organy, osoby pełniące funkcje w tych organach lub pełniące tu funkcje kierownicze. Spółka musi wywiązać się z obowiązku informacyjnego i określić cele i sposoby przetwarzania danych.

Spółka partnerska, jako spółka osób wykonujących wolne zawody na podstawie pisemnej umowy rejestrowana w KRS, nie posiada osobowości prawnej. Spółka partnerska jest administratorem danych osobowych i powinna wywiązać się z obowiązku informacyjnego określając cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Spółka komandytowa rejestrowana w KRS jako spółka osób fizycznych i prawnych na podstawie pisemnej umowy pomiędzy wspólnikami wywiązuje się
z obowiązku informacyjnego poprzez jej organy statutowe.

Spółki handlowe

Spółki handlowe są administratorami danych osobowych i wykonują obowiązek informacyjny, ale jako osoby prawne nie podlegają przepisom RODO (więcej szczegółów tutaj).
W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ochronie muszą podlegać dane osób fizycznych tworzących spółkę, członków zarządu spółki, członków rad nadzorczych, prokurentów w zależności od ról jakie te osoby pełnią w przedsiębiorstwie. Obowiązek informacyjny spółki musi być spełniony wobec tych osób. W spółkach  akcyjnych – ochronie podlegają dane członków zarządu akcjonariuszy będących osobami prawnymi oraz dane członków rad nadzorczych.