Press "Enter" to skip to content

Tag: firma

Wady i zapisy utrudniające ochronę znaku towarowego na współczesnym rynku

Powstaje wiele form organizacji podmiotów gospodarczych, aby skutecznie operować na konkurencyjnym rynku. Aby posiadać lepszą pozycję, często są to wspólne działania osób w formie spółki. Sama rejestracja spółki w KRS nie gwarantuje ochrony logo i nazwy firmy. Muszą być podjęte inne działania, aby chronić znaki identyfikujące dany podmiot.

Profesjonalny i wiarygodny adwokat w Rzeszowie - odwiedź stronę wwwRejestracja znaku towarowego

Marka w postaci logo lub określonego zwrotu może być poddana oddzielnej ochronie prawnej przed wykorzystaniem przez inne podmioty. Rejestracja znaku towarowego prowadzona jest przez Urząd Patentowy stosowny dla kraju, w którym działa podmiot gospodarczy.

Wady rejestracji znaku towarowego w kraju i zapisy ograniczające taką ochronę

Przedsiębiorca lub podmiot rejestrując znak towarowy, określa jakie cechy mają podlegać ochronie prawnej. Szeroki zakres pozwala na zabezpieczenie praw do różnych cech zarówno logotypów, jak i haseł reklamowych oraz linii melodyjnej. Pamiętać należy, że ochrona patentowa ma kilka wad i warunków, przy jakich jest stosowana. Najważniejszą cechą jest okres ochrony. Wynosi on 10 lat i po zakończeniu tego okresu ustaje. Jeżeli wniosek będzie skierowany do krajowego Urzędu Patentowego, to ochrona prawna będzie obowiązywać tylko na obszarze kraju.

Ustawodawca, przewidując istnienie i rozwój różnych branży, dostosował przepisy ochrony znaku towarowego. Dzięki temu podmiot wpisując znak towarowy na listę ochrony, ma prawo wymagać od urzędników działań, jeżeli na rynku pojawi się taki sam produkt posługujący się takim samym logotypem i znakiem towarowym. Ochronie nie podlega znak towarowy zastosowany w innym dziale gospodarki. Dzięki temu występuje nadal swoboda gospodarcza, a ochronie podlega określony zakres działań, tak aby uniknąć nieuczciwej konkurencji. Ograniczenia, jakie posiada zarejestrowany znak towarowy, można zminimalizować przez rejestrację większej ilości indywidualnych cech lub złożenie wniosków do Urzędów Patentowych w innych państwach.

Źródła: